09 Quantum Communications
01 Culture
Ecosystem & Community
02 June 2023

Aankondiging: Prof. Dr. Ronald Hanson vertrekt als bestuursvoorzitter Stichting Quantum Delta NL

Prof. Dr. Ronald Hanson zal na de zomer van 2023 zijn functie als bestuursvoorzitter van de Stichting Quantum Delta NL (QDNL) neerleggen om zich volledig te gaan richten op onderzoek en commercialisatie van quantum internet technologie. Ronald heeft de afgelopen jaren een bepalende rol gespeeld in het snelgroeiende ecosysteem rond quantumtechnologie onder andere als trekker van de Nationale Agenda Quantum Technologie (2019), voorzitter van QDNL’s Raad van Toezicht (2020-2021) en de laatste twee jaar als voorzitter van het bestuur. Daarnaast leidt hij als hoogleraar aan de TU Delft een onderzoeksteam binnen het onderzoeksinstituut QuTech. Hij zal voor de Stichting beschikbaar blijven als adviseur. 

Ronald Hanson is naast bestuursvoorzitter van QDNL ook het wetenschappelijk boegbeeld van het Nederlandse Quantum ecosysteem. Zijn onderzoek verschijnt regelmatig in de internationale media, en hij ontving vele onderscheidingen voor zijn wetenschappelijk werk, waaronder de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, de Spinoza premie, in 2019. 

Ronald: ‘Ik kijk met veel trots terug op de afgelopen vier jaar, waarin we een ambitieus nationaal plan hebben weten te formuleren en we, dankzij het Nationaal Groeifonds, de mogelijkheid hebben gekregen om dit uit te voeren. Ik hou ervan dingen op te bouwen, en QDNL is een prachtig gebouw geworden met fantastische mensen waarmee we echt het verschil kunnen maken in de ontwikkeling en commercialisatie van quantumtechnologie. Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier en inspiratie samengewerkt met vele collega’s in het ecosysteem. Met het succes van QDNL is dit een goed moment voor mij om nieuwe uitdagingen aan te gaan, en kijk er dan ook naar uit om me vol te kunnen storten op de kansen die quantum internet technologie biedt”.

De Raad van Toezicht is Ronald zeer erkentelijk voor alles wat hij heeft gedaan voor het Nederlandse Quantum ecosysteem en het Quantum Delta NL team, en hoopt ook in de toekomst van zijn buitengewone expertise te kunnen blijven profiteren.

“Onder de bezielende leiding van Ronald zijn de Nationale Agenda en de Stichting QDNL tot stand gekomen. Het Nederlandse quantum ecosysteem staat er goed voor; Ronald kan in onze ogen dan ook met trots op de afgelopen jaren terugkijken.”

Carlo BeenakkerVoorzitter Raad van Toezicht Quantum Delta NL

Carlo Beenakker vervolgt: “Samen met de andere QDNL-bestuursleden is een prachtig programma tot stand gekomen, dat voortvarend wordt uitgevoerd met steun van o.a. het Nationaal Groeifonds. Wij zijn Ronald erg dankbaar en kijken uit naar zijn volgende stappen binnen ons ecosysteem."

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van quantumtechnologie, zowel nationaal als internationaal, en de vele projecten die worden uitgevoerd onder leiding van QDNL, zal de Raad van Toezicht op zeer korte termijn een ad-interim voorzitter aanstellen en is zij ook van start gegaan met het zoeken naar een structurele opvolger. Zodra hier meer over bekend is zal hierover worden gecommuniceerd.

Get in touch

Drop us a message

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.