13 February 2024Juliette de la Rie

Meer dan 90% van de Nederlanders wil niet bezuinigen op innovatie

Een brede enquete onder de Nederlandse bevolking laat zien dat:

  • Meer dan 90 % van de Nederlanders niet wil bezuinigen op innovatie;

  • Meer dan 70% van de respondenten van mening is dat politici te veel gericht zijn op de korte termijn, terwijl investeringen in innovatie juist leiden tot een bloeiende economie en oplossingen voor maatschappelijke problemen;

  • Het NGF wordt beschouwd als een effectief instrument om dit te bereiken.

DELFT, 12 FEBRUARI 2024 - Uit een brede enquête onder de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door Kieskompas, blijkt o.a. dat meer dan 90 % van de Nederlanders niet wil bezuinigen op innovatie. De enquête over technologie en innovatie is uitgevoerd in opdracht van Quantum Delta NL, een van de technologie-ecosystemen die financiering heeft ontvangen uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Het NGF zal op 14 februari worden besproken tijdens een debat in de Tweede Kamer. Uit de resultaten blijkt tevens dat meer dan 70% van de respondenten van mening is dat politici te veel gericht zijn op de korte termijn, terwijl investeringen in innovatie juist leiden tot een bloeiende economie en oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het NGF wordt beschouwd als een effectief instrument om dit te bereiken.

'Meer dan 90 % van de Nederlanders wil niet bezuinigen op innovatie.'

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland. Verschillende individuen en organisaties, waaronder TNO, VNO-NCW en financiële instellingen, hebben al eerder gewezen op het economische en maatschappelijke belang van deze investeringen. Innovatie resulteert namelijk in nieuwe bedrijven en banen, en biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals die in de landbouw, het onderwijs, de zorg en het klimaat. Echter, gezien de politieke verschuivingen en dreigende bezuinigingen, maakt de innovatiegemeenschap zich zorgen over het voortbestaan van Nederland als technologisch vooruitstrevend land. Om deze reden zijn PhotonDelta (ook een project van het NGF) en Quantum Delta NL gezamenlijk een petitie gestart, die voor het debat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Dit nieuwe onderzoek van Kieskompas toont aan dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun standpunten, maar dat er breed draagvlak is voor het behoud van het Nationaal Groeifonds, niet alleen bij de innovatiesector zelf maar ook onder alle lagen van de bevolking. Nederlanders zijn bovendien van mening dat politici te veel gericht zijn op de korte termijn, terwijl lange termijn economische groei noodzakelijk is voor het financieren van publieke voorzieningen in de toekomst. Het overgrote deel van de respondenten vindt tevens dat de overheid een ondersteunende rol zou moeten spelen in investeringen in innovatie. De opzet van het Nationaal Groeifonds, met een expertcommissie die op afstand van de politiek strategische keuzes maakt, sluit hierop aan.

Quantumtechnologie
De initiatiefnemers benadrukken dat Nederland bijvoorbeeld op het gebied van quantumtechnologie internationaal een leidende rol vervult. Quantum Delta NL heeft succesvol bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 20 quantumbedrijven en heeft daarmee ruim 650 directe banen gecreëerd, naast nog eens 760 banen in onderwijsinstellingen. Dit dient als een voorbeeld van een opkomende sector die aanzienlijke bijdragen kan leveren aan nieuwe banen, schone kunstmest, verbeterde databeveiliging, nieuwe medicijnen en vaccins, oplossingen voor logistieke uitdagingen en nieuwe klimaatmodellen.

Get in touch with

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.