04 House of Quantum
10 Policy & Politics
Business
Research & Innovation
Ecosystem & Community
Delft
29 November 2022Juliette de la Rie

Minister Micky Adriaansens opent eerste ‘House of Quantum’

Gisteren is in Delft de eerste locatie van het House of Quantum geopend. Het House of Quantum moet ‘s werelds eerste nationale quantumcampus worden, bestaande uit verschillende verzamelgebouwen voor quantumbedrijven verspreid over het land. Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, opende het eerste gebouw tijdens een feestelijke bijeenkomst op de nieuwe Delftse locatie in aanwezigheid van onder anderen Techleap.nl Special Envoy Constantijn van Oranje, oprichters, investeerders en kennisinstellingen zoals de TU Delft. Orange Quantum Systems, Qblox, Quantware en QphoX zijn de eerste bedrijven die zich er hebben gevestigd.

n het House of Quantum ontmoeten lokale en internationale bedrijven, investeerders en onderzoekers elkaar en werken zij samen aan de quantumtechnologie van morgen en het groeien van hun bedrijven . Middels lidmaatschappen kunnen deze partijen gebruik maken van kantoorruimtes, labfaciliteiten en alles dat het House of Quantum en haar community te bieden heeft. Met House of Quantum wil Quantum Delta NL (QDNL) het tech-ecosysteem uitbreiden, synergie creëren tussen hardware en software, en niet-technische stakeholders binnenhalen die het nationale quantumecosysteem kunnen  ondersteunen.  Dit is een centrale ambitie van het nationale quantumtechnologie programma waarvoor QDNL  615 miljoen euro ontving van het Nationaal Groeifonds.

Een nationale quantum campus
De bedrijven die in deze vroege fase van de quantumeconomie aan de technologieën werken, hebben werkruimtes en hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten nodig die voor individuele implementatie vaak te kostbaar zijn. Als onderdeel van het nationale programma voor quantumtechnologie, gecoördineerd door Quantum Delta NL, zijn tussen 2023 en 2026 House of Quantum-locaties gepland in Eindhoven, Amsterdam en Twente. In Delft  volgen nog twee locaties, te beginnen met een naastgelegen locatie in 2023). Het hoofdgebouw, dat bekend moet komen te staan als Europas slimste 12.000m2 quantummeters, biedt werkruimtes  en labs en ‘testbeds’ voor quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren. Dit hoofdgebouw wordt ontworpen door architectenbureau Cepezed en ingenieursbureaus Deerns en Aronsohn en naar verwachting in 2025 in gebruik genomen.

“Met deze investeringen bouwen we aan een nationale quantumcampus die in nauwe verbinding staat met onze Europese partners “, zegt Freeke Heijman, medeoprichter en directeur ecosystemen van QDNL . Elke locatie krijgt zijn eigen specifieke footprint, die de behoeften van de lokale spelers binnen die hub weerspiegelt. De eerste twee locaties in Delft (net buiten de TU Delft Campus) zijn vooral gericht op startups die werken aan de ontwikkeling van quantumhardware en aanverwante elektronica. Het biedt plug-and-play werkplekken, modulaire kantoorruimte, vergaderfaciliteiten en een mediterraans restaurant voor leden.  Ook verwante initiatieven uit het Quantum Delta NL programma zullen onderdak vinden in het gebouw:. “We kunnen niet wachten om het eerste gebouw te zien opbloeien, en om gelieerde initiatieven uit het  ecosysteem, zoals het Centre for Quantum & Society, trainingsinitiatieven en fieldlab-projecten in het House of Quantum te ondersteunen”, aldus Shahar Graf, Operational Lead bij House of Quantum.

De internationale quantum community betrekken
Nu de eerste House of Quantum-locatie is geopend, is het ook voor internationale startups en MKB-bedrijven mogelijk om lid te worden van House of Quantum. Bedrijven kunnen hiermee een kantoor of lab vestigen, of zich aansluiten via co-working en community lidmaatschappen. Voor grotere bedrijven zijn er ook mogelijkheden om een House of Quantum sponsor te worden.

NL als quantum-koploper in de EU en wereldwijd
Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Quantumtechnologie is veelbelovend en Nederland heeft wereldwijd toonaangevende onderzoeksfaciliteiten. Nu is het tijd om onze academische voorsprong om te zetten in economische activiteit. Samenwerking zoals in het House of Quantum is hiervoor de basis. Hier komen wetenschappers, onderzoekers en ondernemers samen om de toepassingen van quantumtechnologieën te versnellen.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl: “Het lijdt geen twijfel dat quantumtechnologieën een diepgaand effect op de wereld zullen hebben en informatie- en communicatietechnologiesystemen zullen transformeren ten goede van de maatschappij. Met de komst van het House of Quantum laat Nederland zien zich op lange termijn in te zetten voor de vooruitgang van deze technologie door wetenschap en ondernemerschap.”

Niels Bultink, CEO Qblox: “Nederlandse quantumbedrijven leggen de basis voor de wereldwijde waardeketen van quantumtechnologie; waar wetenschap en innovatie hand in hand gaan met het bedrijfsleven. Met deze nieuwe gebouwen biedt Quantum Delta ons de fysieke ruimte die nodig is om deze missie verder uit te voeren. Nu al maakt dit het Nederlandse ecosysteem tot een gerenommeerd internationaal knooppunt voor samenwerking en innovatie.”

Eerste leden van de House of Quantum Elektronicaweg locatie zijn Orange QS, Qblox, Qphox, Quantware, Delft Circuits, Single Quantum, Q*Bird, Bluefors, Microsoft, Quantum Delft and Quantum Delta. Eerste partners zijn Fujitsu, QuTech, TNO and TU Delft.

Contact: Juliette de la Rie, Communications Lead, Quantum Delta NL: 06-27310458 of e-mail: press@quantumdelta.nl.

Get in touch

Drop us a message

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.