Quantum Delta NL zoekt Leider Talentprogramma (0,2 fte)

Stichting Quantum Delta NL zoekt per 1 maart een leider voor zijn talentactiviteiten, ondergebracht in actielijn 3 (AL3) van het Quantum Delta NL Groeifondsprogramma (QDNL). Het betreft hier niet een potentiële dienstbetrekking maar een opdracht voor 1 dag in de week die bij voorkeur wordt ingevuld door een werknemer van één van onze huidige samenwerkingspartners.

QDNL heeft als doel om een quantum-industrie te creëren waar uiteindelijk 10.000 mensen moeten gaan werken. Voor het succes van QDNL is de talentpijler van groot belang. Wij zoeken een persoon die grote affiniteit heeft met talentontwikkeling in de brede zin van het woord. Iemand met een strategische visie die deze visie om kan zetten in activiteiten en de uitvoering ook aanstuurt.

We staan aan de vooravond van de derde fase van het QDNL-programma, waarin de focus van het Talentprogramma ligt op de volgende onderwerpen:

 • Het opbouwen van een pool van opgeleid technisch quantum talent

 • De verbinding tussen MBO-HBO-WO via onze Talent and Learning Centers versterken

 • Creëren van enthousiasme bij de jonge generaties o.a. via lespakketten en de Qlabs

 • Het aantrekken van buitenlands talent

 • Inrichten van omscholing mogelijkheden en ‘life long learning’

 • Bouwen aan internationale samenwerking op deze punten.

Het bestuur van QDNL heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de programma- onderdelen belegd. Deze programmaonderdelen noemen wij Katalysatorprogramma's en Actielijnen; actielijn 3 is het Talentprogramma. Elk programmaonderdeel heeft een programmaleider die wij een trekker noemen; de trekker is verantwoordelijk is voor de aansturing van de uitvoering. Onderzoeksinstellingen- en andere organisaties zijn georganiseerd in 5 zogenaamde hubs in Nederland en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en de financiële verslaglegging en ontvangen hiervoor financiering van QDNL. Elke trekker heeft een programmamanager/ondersteuner die hem/haar ondersteunt. Deze tandem wordt ondersteund door het programmabureau van QDNL.

Wij zoeken iemand die een boegbeeld is of kan worden, iemand met verbindende kwaliteiten, die alle activiteiten in de hubs kan verbinden met de centrale QDNL-organisatie. Juist vanwege deze brede verbindende rol, die op alle niveaus opleidingsinstituten (middelbare scholen, MBO's, HBO’s en WO) verbindt alsook maatschappelijke organisaties en bedrijven, is aansluiting bij de cultuur die we nastreven van cruciaal belang. Zie ook ons cultuur & DNA Manifesto.

Als trekker word je als boegbeeld ook verantwoordelijk voor het aansturen van het programmaonderdeel. Om hier sturing aan te geven word je onderdeel van het strategieberaad team van QDNL, waarin alle trekkers van de programmaonderdelen deelnemen gezamenlijk met de bestuursleden van QDNL.

Bij voorkeur zoeken wij iemand die voor ca. 1 dag in de week (0,2-0,3 FTE), vanuit haar of zijn eigen organisatie, deze verantwoordelijkheid op zich kan nemen.  Eventueel is detachering vanuit haar of zijn bestaande organisatie ook mogelijk. Hieronder volgt een beschrijving van de taken.

Taken van een trekker bij QDNL

 • Aanspreekpunt voor het Talentprogramma in Nederland en daarbuiten. 

 • Vertegenwoordigt QDNL op het onderwerp en is sparringpartner voor het bestuur.

 • Opstellen plan en budget voor elke nieuwe fase in het QDNL-programma; sturen en bijsturen op doelen waarin de nadruk ligt op het sturen op output in plaats van input, dit betekent sturen op inhoud en financiën.

 • Een samenhangend en samenwerkend programma organiseren.

 • Communicatie en stakeholdermanagement.

 • Verantwoordelijk voor halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

 • Strategische planning toekomstige ontwikkeling AL3 o.a. v.w.b. business development.

 • Zorgen voor inbedding van activiteiten in zelfstandige organisaties waar nodig

 • Beslissen over plannen en over de toewijzing en verdeling van fondsen binnen het budget.

 • Herschikking van fondsen en verandering van focus

 • Goedkeuren van projectplannen van onderzoeksgroepen/organisaties voor QDNL-subsidiebrieven.

 • Goedkeuren van aanpassingen in projecten.

Wat je meebrengt
De ideale kandidaat herkent zich in een aantal van deze punten:

 • Ervaring en trackrecord in één van de bovengenoemde onderwerpen die de focus genieten in dit programmaonderdeel.

 • Kennis van of gewerkt in een omgeving van de deeptech, zoals quantum of semicon.

 • Relevant netwerk bij kennisinstellingen en andere relevante organisaties.

 • Affiniteit met talentontwikkeling.

 • Inclusieve uitstraling.

 • Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal – zowel in woord als geschrift.

 • Verbindende kwaliteiten en ervaring met stakeholdermanagement.

 • Enthousiasme en drive om het verschil te maken op dit belangrijke onderwerp.

 • Europese ervaring in educatie- of talentprogramma’s.

   

Interesse of vragen?
Graag komen we met je in contact. Voor vragen of het kenbaar maken van je interesse kun je terecht bij de huidige trekker van AL3, Miriam Blaauboer (vragen over ervaring in deze rol), of bij Pieter de Witte, lid van het bestuur van QDNL (vragen over functie-inhoud/verwachting en algemene vragen).

Arbeidsvoorwaarden
Wij zoeken iemand die bij voorkeur per 1 maart kan starten. Het betreft hier dus niet een dienstbetrekking maar een opdracht voor 1 dag in de week die bij voorkeur wordt ingevuld door een werknemer van één van onze huidige samenwerkingspartners.

Het sollicitatieproces in het kort
De sollicitatiegesprekken zullen medio februari plaatsvinden. Je spreekt met Miriam Blaauboer en/of Pieter de Witte en enkele betrokkenen van het programma.

Get in touch with

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.