05 Talent
01 Culture
03 Career
Education
Ecosystem & Community
Societal Impact
Amsterdam
Delft
Eindhoven
Leiden
Twente
08 November 2023Juliette de la Rie

NGF-project Quantum Delta NL opent nationaal netwerk aan ‘Quantum Talent & Learning Centres’

7 November, 2023 - Quantum Delta NL (QDNL) viert de opening van een nationaal netwerk van vier Quantum Talent & Learning Centres in Nederland. Deze centra zullen de talenten van morgen opleiden om het commerciële, wetenschappelijke en economische potentieel van quantumtechnologie waar te maken. Dit nationale netwerk zal onderwijsinstellingen en industrie met elkaar verbinden, en academisch onderzoek aanvullen met toegepast onderzoek en onderwijs om zo de overdracht van technologieontwikkeling naar de industrie en toepassing in de samenleving te waarborgen.  

De Talent & Learning Centres (TLC's) vormen een sleutelcomponent van het nationale programma voor quantumtechnologie van QDNL, dat een financiering van 615 miljoen euro heeft ontvangen. In de centra bieden instellingen uit industrie en onderwijs samen programma’s aan om talent voor de volgende generatie quantum professionals aan te trekken en op te leiden. 

"We bouwen een nieuw ecosysteem op, gericht op quantumonderwijs. Het werkt als een nationale startup - waarvan de structuur nog niet volledig is uitgekristalliseerd - maar meer als een broedplaats. Dat geeft ruimte aan veel nieuwe ideeën.”

Marten TeitsmaProfessor en Program Manager of Applied Quantum Computing bij de Hogeschool van Amsterdam

De vier regionale centra in Delft/Leiden, Amsterdam, Twente en Eindhoven zijn integraal verbonden aan WO, HBO en mbo-kennisinstellingen die de quantumtalenten van de toekomst zullen opleiden. Ieder TLC heeft zijn eigen regionale bestuur met lokale stakeholders, zodat de opleidings- en publieksactiviteiten aansluiten bij iedere specifieke omgeving, terwijl ze tegelijkertijd zijn afgestemd op het nationale programma. Ook werkt iedere locatie als een hub voor voorlichting en contact om stakeholders door het hele land bij de quantumambities te betrekken. Het doel is om Nederlandse jongeren richting quantumtechnologie te leiden, zowel bij onderzoeksinstituten als het bedrijfsleven. Teitsma geeft aan ook “buiten de bubbel” van huidige belanghebbenden te willen werken, met nieuwe inspanningen om studenten te werven, coaching en training, en een breder publiek bewustzijn. 

Nederland is wereldwijd en binnen Europa een van de leiders op het gebied van quantumtechnologie. Vorig jaar opende het programma het House of Quantum in Delft, het eerste gebouw van een geplande nationale quantumcampus met werkplekken en geavanceerde laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling door lokale en internationale bedrijven, startups en onderzoekers. 

De Talent & Learning Centres maken onderdeel uit van de Human Capital Actielijn van QDNL en helpen om de benodigde professionals op te leiden om de industrie te ontwikkelen. Dit is een enorme opgave, vertelt Teitsma: een infrastructuur voor talent vereist veel meer dan alleen een financiële investering in onderzoekseenheden die op zoek zijn naar de volgende doorbraak in het vakgebied. Voor een productief ecosysteem zijn talloze toekomstige ingenieurs, managers en technici nodig om de theorie toe te passen in de praktijk. 

"Slechts enkele Mileva Marics en Albert Einsteins zijn wellicht voldoende - wat je nodig hebt, zijn mensen met verschillende talenten," zei Teitsma. "Je hebt onderwijsprogramma's nodig die zich meer richten op het mogelijk maken van de technologieën. Op die manier wordt de groep mensen die beschikbaar is voor de quantum industrie aanzienlijk groter." 

Teitsma geeft aan dat er veel werk in werving zal worden gestoken, inclusief voorlichtingscampagnes op basisscholen en middelbare scholen om een band op te bouwen met de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs. Als het gaat om bewustwording bij het grotere publiek, wil het team quantumvoorlichting geven en tegelijkertijd aanmerken welke uitdagingen een dergelijke revolutionaire technologie met zich meebrengt. 

De opening wordt vandaag gevierd met evenementen op alle vier de TLC-locaties. Deelnemers kunnen ter plekke of via een livestream ontdekken wat de huidige ontwikkelingen zijn in opleidingen voor quantumtechnologie, met presentaties van business cases en TLC-projecten, startups en onderzoek van studenten in quantumtechnologie. 

“Bij het bedrijfsleven is de interesse al aanwezig, en deze neemt toe. Dit is nuttig, want de mensen in deze sectoren weten precies waar ze problemen hebben met rekenkracht en waar quantumcomputers nodig zouden kunnen zijn.”

Marten TeitsmaProfessor en Program Manager of Applied Quantum Computing bij de Hogeschool van Amsterdam

De TLC’s doen een oproep aan bedrijven die hun personeel willen trainen in quantumvaardigheden of quantum gerelateerde projecten en/of stageplekken voor studenten zouden willen bieden. Zij kunnen zich melden bij het team van de TLCs via de Quantum delta NL-website om hier gezamenlijk vorm aan te geven. Dat geldt ook voor leraren die hun kennis op quantum gebied willen uitbreiden.  

Get in touch with

Inge Simoni.simon@hva.nl

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.